Договір/Конфіденційність

  
Публічний Договір-оферта та умови використання

Купуючи в інтернет-магазині KRAUS, клієнт погоджується з усіма нижче перерахованими умовами:


1. Преамбула. 

1.1. Ці Умови регулюють взаємовідносини інтернет-магазину та Покупця.
1.2. Інтернет-магазин зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру з попередньою публікацією на сайті.
1.3. Адреса чинної редакції Договору в Інтернеті: https://kraus.kiev.ua.
1.4. Цей Договір має пріоритет перед іншими документами.

2. Статус інтернет-магазину www.kraus.kiev.ua

2.1. Інтернет-магазин призначений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
2.2. Угоди інтернет-магазину регулюються договором купівлі-продажу на умовах публічної оферти, розміщеним за адресою http://kraus.kiev.ua.
2.3 Провівши акцепт оферти (тобто оплату оформленого в інтернет-магазині замовлення), Покупець отримує у власність товар на умовах Публічної оферти інтернет-магазину.
2.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення.

3. Статус Покупця. 

3.1. Покупцем є громадянин, які оформили замовлення в інтернет-магазині на умовах Публічної оферти інтернет-магазину.
3.2. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої під час оформлення замовлення інформації.
3.3. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Публічної оферти інтернет-магазину.
3.4. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду та вибору товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безоплатним.

4. Доступ до персональних даних Покупця. 

4.1. Покупець надає дозвіл на обробку своїх персональних даних.
4.2. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною.
4.3. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою функціонування інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення тощо) та у випадках, зазначених у цих Умовах.

5. Порядок заключення договора купівлі-продажу. 

5.1. При оформленні замовлення в інтернет-магазині Покупець зобов'язаний надати про себе достовірну інформацію.
5.2. Волевиявлення Покупця здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині та здійснення акцепту публічної оферти інтернет-магазину (тобто, оплати Покупцем оформленого замовлення на умовах Договору купівлі-продажу).
5.3. Інтернет-магазин не редагує інформацію щодо Покупця.
5.4. Порядок оплати, термін доставки, термін виконання замовлення та інші істотні умови зазначаються у Публічній оферті інтернет-магазину.

6. Зобов'язання сторін щодо виконання договору. 

6.1. Після акцепту (тобто після оплати Покупцем замовлення) інтернет-магазин та Покупець приймають на себе зобов'язання та отримують права, викладені в Публічній оферті інтернет-магазину, розміщеній на ресурсі інтернет-магазину http://kraus.kiev.ua.


7. Строк дії цього договору. 

7.1. Цей договір набирає чинності з дати його публікації на сайті http://kraus.kiev.ua.


ФОП Надточий К.С

Є платником Єдиного податку

web: www.kraus.kiev.ua 

e-mail: office@rsk.ltd

тел.раб. +38 (066) 601 1913

тел.моб. +38 (096) 797 6878

адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 152